RSS

CAAm2 Innlevering

28 Mar

1a_

1b

2a

2b

3

4

5

6

7a

7b

8a

2014-03-28_2216
Jeg tok mye feil i hva jeg tenkte og hva jeg planla. Det var mye jeg trodde tok mye lengre tid enn det gjorde, dette er nok mye fordi at når jeg satte opp planen var det vanskelig, men når jeg hadde tatt alle leksjonene fra skolen var det lettere enn først antatt.
Det var greit å få mulighet til og se hva jeg tenkte og hva som var realitet. Litt vanskelig og si 100 % nøyaktig minutter med tanke på at jeg jobber mye mellom kunder på jobben, men denne tiden ikke alltid like effektiv jobbing eller avvik i tid når jeg ikke noterer når jeg har kunder. Men det er sånn sirka riktig tid.
Viktig og ha mer tid enn planlagt tilfelle det kommer opp noe.

2014-03-28_2221

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: