RSS

Category Archives: CAAm2 – House Revit

Bygge et hus og lage layout med informasjon og plantegninger

CAAm2 Innlevering

1a_

1b

2a

2b

3

4

5

6

7a

7b

8a

2014-03-28_2216
Jeg tok mye feil i hva jeg tenkte og hva jeg planla. Det var mye jeg trodde tok mye lengre tid enn det gjorde, dette er nok mye fordi at når jeg satte opp planen var det vanskelig, men når jeg hadde tatt alle leksjonene fra skolen var det lettere enn først antatt.
Det var greit å få mulighet til og se hva jeg tenkte og hva som var realitet. Litt vanskelig og si 100 % nøyaktig minutter med tanke på at jeg jobber mye mellom kunder på jobben, men denne tiden ikke alltid like effektiv jobbing eller avvik i tid når jeg ikke noterer når jeg har kunder. Men det er sånn sirka riktig tid.
Viktig og ha mer tid enn planlagt tilfelle det kommer opp noe.

2014-03-28_2221

 

CAAm2 Notater

3D View 1

3D View 2

2014-03-13_1034

2014-03-13_1105

2014-03-13_1358

2014-03-13_1632

CAAm2
2014-03-22_1141

2014-03-22_1424

2014-03-22_2337

2014-03-22_2345

2014-03-23_0033

2014-03-23_1350

2014-03-28_1013

2014-03-28_1109

2014-03-28_2031

2014-03-28_2100

Elevation_nord

elevation_oest

elevation_soer

elevation_vest

nord

oest

soer

vest

 

CAAm2-Notater og tutorials

Autodesk Revit: Creating Section Views

Revit Creating Elevation Views

Revit Creating a Perspective View